Intensywne badania nad nowotworem mózgu

Istnieją doniesienia, z których wynika, że wkrótce możliwa będzie walka z nowotworem mózgu przy wykorzystaniu własnego układu odpornościowego! Według naukowców z Duke University komórki nowotworowe zawierają nierzadko wirusy, które u większości osób występują w stanie uśpienia. Aktywacja wirusów występuje poprzez obniżenie odporności. Być może leczenie skierowane na skłonienie układu odpornościowego do odnajdywania i niszczenia wirusów razem z komórkami nowotworowymi będzie kiedyś szansą i najlepszą formą walki z nowotworem mózgu.


Comments are closed.